Η Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αμιαντοσωλήνων, χυτοσιδήρων, κλπ του οικισμού της Αγ. Ειρήνης μαζί με τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για την πλήρη υδροδότηση του οικισμού καθώς και ενίσχυση υδροδότησης της δεξαμενής από το υδραγωγείο Τρύπης με νέο αγωγό. Το νέο έργο ύδρευσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, αντικατάσταση ιδιωτικών παροχών, κλπ), με σκοπό την ολοκληρωμένη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου και την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης του οικισμού με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 40-ετία.

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 4.360 m.

Προϋπολογισμός μελέτης : 345.000,00 €.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (κωδ. 1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.