Έργα Συλλογής και Διάθεσης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Σπάρτης

Η Οριστική μελέτη αφορά στην συμπλήρωση και επικαιροποίηση κατά τμήματα της υπάρχουσας μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Αποχετευτικών Έργων Πόλεως Σπάρτης» με στόχο την ωρίμανση του έργου  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης. Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Σπάρτης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε […]

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρισμός Φρεατίων – Εσχαρών Ομβρίων Υδάτων

25 Σεπτεμβρίου 2020 Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των φρεατίων – εσχαρών των ομβρίων υδάτων. Εφιστάται η προσοχή των Δημοτών για αποφυγή ρήψης παντός αντικειμένου επί των δρόμων και των πεζοδρομίων διότι εγκυμονεί κινδύνους έμφραξης των εσχάρων – φρεατίων απορροής των υδάτων βροχής με συνέπεια πλημμυρών σε ιδιοκτησίες. Είναι και θέμα πολιτισμού και προσωπικής ευθύνης να ειδοποιήσουμε την ΔΕΥΑΣ  ή το Δήμο για ανάταξη τέτοιων επικίνδυνων φαινομένων. Θα λέγαμε πως μπροστά στο […]

Διαβάστε Περισσότερα