Βελτίωση Ύδρευσης Μυστρά

Η Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Μυστρά, με στόχο την αξιοποίηση της νέας δεξαμενής για την πληρέστερη υδροδότηση του οικισμού μέχρι και τον Αρχαιολογικό χώρο Μυστρά, την αντικατάσταση του ανοικτού καναλιού μεταφοράς νερού από την πηγή με κλειστό αγωγό και την βελτιωμένη υδροδότηση του δικτύου ύδρευσης του Μυστρά και του Παλαιολογίου από τη νέα δεξαμενή μέσω νέων χωριστών τροφοδοτικών αγωγών. Σκοπός του έργου είναι η […]

Διαβάστε Περισσότερα

Επέκταση Υπαρχόντων Συστημάτων Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Διαρροών και Υδραυλικών Λειτουργικών Παραμέτρων σε Υφιστάμενα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών

H μελέτη που αφορά Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση των διαρροών, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Ο σκοπός της ΔΕΥΑΣ με την επέκταση του […]

Διαβάστε Περισσότερα

Έργα Συλλογής και Διάθεσης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Σπάρτης

Η Οριστική μελέτη αφορά στην συμπλήρωση και επικαιροποίηση κατά τμήματα της υπάρχουσας μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Αποχετευτικών Έργων Πόλεως Σπάρτης» με στόχο την ωρίμανση του έργου  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης. Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Σπάρτης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε […]

Διαβάστε Περισσότερα

Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης

Η Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αμιαντοσωλήνων, χυτοσιδήρων, κλπ του οικισμού της Αγ. Ειρήνης μαζί με τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για την πλήρη υδροδότηση του οικισμού καθώς και ενίσχυση υδροδότησης της δεξαμενής από το υδραγωγείο Τρύπης με νέο αγωγό. Το νέο έργο ύδρευσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, αντικατάσταση ιδιωτικών παροχών, κλπ), με σκοπό την ολοκληρωμένη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου […]

Διαβάστε Περισσότερα

Κατασκευή Νέου Υδραγωγείου Σπάρτης από Πηγές Τρύπης

Η Οριστική Μελέτη αφορά στο Έργο «Κατασκευή Νέου Υδραγωγείου Σπάρτης από Πηγές Τρύπης» με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας την ΔΕΥΑ Σπάρτης. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης από τις πηγές και στον πλήρη εκσυγχρονισμό του παλαιού υδραγωγείου για κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών νερού από τις πηγές με συμπληρωματική μόνο υδροδότηση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω ανεπάρκειας των πηγών. Το συνολικό […]

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρισμός Φρεατίων – Εσχαρών Ομβρίων Υδάτων

25 Σεπτεμβρίου 2020 Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των φρεατίων – εσχαρών των ομβρίων υδάτων. Εφιστάται η προσοχή των Δημοτών για αποφυγή ρήψης παντός αντικειμένου επί των δρόμων και των πεζοδρομίων διότι εγκυμονεί κινδύνους έμφραξης των εσχάρων – φρεατίων απορροής των υδάτων βροχής με συνέπεια πλημμυρών σε ιδιοκτησίες. Είναι και θέμα πολιτισμού και προσωπικής ευθύνης να ειδοποιήσουμε την ΔΕΥΑΣ  ή το Δήμο για ανάταξη τέτοιων επικίνδυνων φαινομένων. Θα λέγαμε πως μπροστά στο […]

Διαβάστε Περισσότερα