Στοιχεία Επικοινωνίας Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης

 

Τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο: 27310 25331

Τεχνική Υπηρεσία: 27310 23366

Βιολογικός – Χημείο: 27310 22590

E-mail:

info@deya-spartis.com

deyaspa@gmail.com

ΓΦΓΦΓΦ