1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
  3. Αστυνομική ταυτότητα.
  4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  5. Τηλέφωνο & e-mail.

ΓΦΓΦΓΦ