1. Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
  2. Μία απόδειξη της παλαιάς υδροληψίας.
  3. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους που προέρχονται από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία.
  4. Το 1/3 του εκάστοτε ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
  5. Την εκάστοτε ισχύουσα εγγύησης καταναλώσεως νερού.
  6. Αστυνομική ταυτότητα.
  7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  8. Τηλέφωνο & e-mail.

ΓΦΓΦΓΦ