1. Αίτηση.
  2. Άδεια οικοδομής θεωρημένη για αποχέτευση από το αρμόδιο πολεοδομικό τμήμα.
  3. Διάγραμμα κάλυψης αντίγραφο από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας.
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα.
  5. Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων και του υπογείου.

ΓΦΓΦΓΦ