ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ

Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης, στοχεύοντας στην πληρέστερη ενημέρωσή σας παρουσιάζει το νέο site (deya-spartis) της Υπηρεσίας. Ένα κατατοπιστικό site, που συγκεφαλαιώνει το ρόλο, τις δραστηριότητες και το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., που θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις διεργασίες, που ακολουθούμε για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών. Καταβάλλουμε διαρκείς και συντονισμένες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, με συνεχείς μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών μας. Αγαπητοί φίλοι. Το νερό συνιστά πολύτιμο αγαθό. Το μήνυμα αυτό εκπέμπουμε, με κάθε ευκαιρία, στην κατεύθυνση ευαισθητοποίησης όλων μας. Ωστόσο, η εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας, βασίζεται και στη βοήθεια των συμπολιτών μας. Ας μην ξεχνάμε, επομένως, πως η ορθολογική κατανάλωση του νερού, διαφυλάττει την ποιότητα και βιωσιμότητα των υδατικών πόρων, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και ευρύτερα στην καλυτέρευση των όρων διαβίωσής μας.

ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΙΑ ΤΡΑΚΑΚΗ

Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης – Οικονομολόγου
Αγαπητοί συμπολίτες – πελάτες μας. Η ανάγκη για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού σήμερα γίνεται πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Οι κίνδυνοι μόλυνσης των νερών (υπογείων ή επιφανειακών) από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (που τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεγκτες) μεγαλώνουν συνεχώς και οι επιστήμονες μιλούν για την πρόκληση – πρόβλημα του 21ου αιώνα, που διαφαίνεται να είναι η διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των υπαλλήλων για ανθρώπινη χρήση υδάτινων αποθεμάτων. Επίσης αυξάνεται η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην προσπάθειά της να συμβάλει στην ικανοποίηση των ανωτέρω βασικών αναγκών, προγραμμάτισε και υλοποιεί μια σειρά σύνθετων έργων με σκοπό: 1. τη διασφάλιση της ποιότητας και των απαραίτητων ποσοτήτων του πόσιμου νερού. 2. την ορθολογιστική διαχείριση των υφισταμένων υδάτινων πόρων. 3. την προστασία του υπεδάφους με την κατασκευή σύγχρονων δικτύων ακαθάρτων και την κατάργηση των υπαρχόντων απορροφητικών βόθρων. 4. την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων της περιοχής για την προστασία του περιβάλλοντος και του ποταμού Ευρώτα. Σήμερα εσείς, ο Δημότης Σπάρτης – πελάτης μας, συμβάλλετε συνεχώς μέσα από τους λογαριασμούς του νερού, στην υλοποίηση όλων των έργων που εκτελεί η ΔΕΥΑΣ είτε με ιδίους πόρους είτε συγχρηματοδοτούμενα. Θα θέλαμε μέσα από τη στήλη να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς για την ανεκτική σας στάση απέναντι στις ταλαιπωρίες, που επιφέρουν οι κατασκευές των έργων (κυκλοφορικά προβλήματα – σκόνη – λάσπη – θόρυβος).