Στην σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης μπορείτε να στείλετε τα αιτήματά σας εύκολα, γρήγορα και απομακρυσμένα.

 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές αιτήσεις:

  • Αίτηση ταυτοποίησης καταναλωτή (αφορά χρήστη ηλεκτρονικής ενημέρωσης λογαριασμών).
  • Γενική αίτηση.
  • Αίτηση αλλαγής υπόχρεου παροχής (νέος ενοικιαστής – καταναλωτής).
  • Αίτηση αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη (αλλαγή ιδιοκτησίας).
  • Αίτηση διακοπής – επανασύνδεσης.
  • Αίτηση ειδικού τιμολογίου.
  • Αίτηση διακανονισμού.

ΓΦΓΦΓΦ