Συνοπτικά οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περιλαμβάνουν:

1. Η υδροδότηση των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Σπάρτης

  • Δ.Ε ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ = 12826 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΠΕΛΛΑΝΑΣ = 2484 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΦΑΡΙΔΟΣ = 2680 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΘΕΡΑΠΝΩΝ = 2012 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ = 1662 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΚΑΡΥΩΝ = 391 υδρόμετρα αντίστοιχα

2. Την διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων

3. Την διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού

4. Την διαχείριση των εγκαταστάσεων ύδρευσης

5. Την αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα δίκτυα

6. Τις υδρομετρήσεις

7. Λειτουργία χημείου

ΓΦΓΦΓΦ