ΑΜΕΑ

Για άτομα με αναπηρία 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στην υπηρεσία μας πρόσφατο σχετικό έγγραφο όπου θα προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Στους πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και αφορά πολύτεκνες οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω και έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΠΟΡΟΙ

Οι άποροι με ατομικό εισόδημα ετήσιο έως 3.600,00 € θα έχουν τα πρώτα 20 μ³ νερού ΔΩΡΕΑΝ. Θα πρέπει να προσκομίζουν, με δική τους ευθύνη, κάθε έτος το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

ΓΦΓΦΓΦ