Ενεργές Ρυθμίσεις

 

Γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως εξής:

  • 30% προκαταβολή της συνολικής οφειλής και
  • το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις  με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€
  • με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί.