ΥΔΡΕΥΣΗ

Τοπικές Κοινότητες: Σπάρτης

Οικισμοί: Καμάρες, Συκαράκι, Κοζι, Αγία Ειρήνη Μαγούλας, Καλογωνιά, Βαρυκά, Αλέσια, Γούναρη, Καλάμι, Κλαδά, Αμύκλες, Κοκκινόραχη

ΠΑΓΙΟ 60,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
    0 – 40 0,30
  40 – 80 0,40
  80 – 110 1,30
110 & άνω 2,50

 

Τοπική Κοινότητα: Αγ. Ειρήνη (Βάρσοβα), Καλύβια Σοχάς

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
    0 – 25 0,10
  25 – 70 0,20
  70 – 100 0,50
100 – 140 0,70
140 – 200 1,30
200 – 300 2,00
300 – …… 3,00

 

Τοπική Κοινότητα: Αφυσσού

ΠΑΓΙΟ 60,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-25 0,20
25-70 0,30
70-100 0,50
100-140 1,00
140-200 1,50
200-300 2,00
300 & άνω 3,00

 

Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

Σχολικά συγκροτήματα

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

Ελαιοτριβεία

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,30
300 – 600 0,60
600 & άνω 1,50

 

Σταυλικές εγκαταστάσεις

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 100 0,40
100 – 150 0,80
150 – 200 1,50
200 & άνω 2,00

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,60
300 – 600 0,90
600 & άνω 2,00

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 40,00 % & πάγιο τέλος 10€/έτος
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 200 μ² 4,00
200-300 μ² 5,00
300 – 400 6,00
400 & άνω 7,00

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ
Δεύτερη παροχή αποχέτευσης 1.300,00 €

 

Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΓΦΓΦΓΦ