ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ
Παροχή ύδρευσης χωρίς εκσκαφή 250,00 €
Παροχή ύδρευσης με εκσκαφή 650.00 €
Δεύτερη παροχή ύδρευσης με εκσκαφή 350,00 €
Εγγύηση υδρομέτρου  (ιδιοκτήτης ακινήτου) 150,00 €
Χρέωση αντικατάστασης ή πώλησης υδρομέτρου τύπου «μανταλένα» 35,00 €
Χρέωση αντικατάστασης ή πώλησης υδρομέτρου τύπου «C ηλεκτρολογικής κατηγορίας» 60,00 €
Χρέωση τοποθέτησης ή πώλησης φρεατίου μαζί με υδρόμετρο τύπου C ηλεκτρολογικής κατηγορίας 117,00 €
Χρέωση διακοπής – επανασύνδεση υδρομέτρου, ελέγχου και καθάρισμα υδρομέτρου (μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη) 42,00 €
Χρέωση επανασύνδεσης υδρομέτρου μετά από διακοπή λόγω οφειλών 17,00 €
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται όπως προβλέπει ο Νόμος με Φ.Π.Α. 24%.

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ
Επέμβαση αποφρακτικού εντός ορίων Δήμου Σπάρτης 100,00 €/ώρα
Επέμβαση αποφρακτικού εκτός ορίων Δήμου Σπάρτης 150,00 €/ώρα
Κόστος ανά βυτίο των 10m³ για την περιοχή του Δήμου Σπάρτης και μέχρι 10 βυτία των 10m³ ημερησίως. 70,00 €/βυτίο 10 μ³
Το κόστος ανά βυτίο των 10m³ για την περιοχή εκτός των ορίων του Δήμου Σπάρτης και μέχρι 9-10 βυτία των 10m³ ημερησίως. 120,00 €/βυτίο 10 μ³
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται όπως προβλέπει ο Νόμος με Φ.Π.Α. 24%.

 

ΑΜΕΑ

Για άτομα με αναπηρία 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στην υπηρεσία μας πρόσφατο σχετικό έγγραφο όπου θα προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Στους πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και αφορά πολύτεκνες οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω και έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

ΑΠΟΡΟΙ

Οι άποροι με ατομικό εισόδημα ετήσιο έως 3.600,00 € θα έχουν τα πρώτα 20 μ³ νερού ΔΩΡΕΑΝ. Θα πρέπει να προσκομίζουν, με δική τους ευθύνη, κάθε έτος το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 

Στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και καταστήματα από την ημερομηνία ψήφισης και έγκρισης του νέου αυτού τιμολογίου  υποχρεούται ο ενοικιαστής, με ευθύνη του ιδιοκτήτη, να καταβάλλει εγγύηση εφάπαξ στο ύψος του 30% του μηνιαίου ενοικίου.

ΓΦΓΦΓΦ